• Cung cấp vật tư ống bao gồm ống, phụ kiện như: co, tê, mặt bích…
  • Cung cấp chất xúc tác, hóa chất, vật tư, vật tư tiêu hao
  • Dịch vụ Logistic
  • Dịch vụ visa
  • Cho thuê nhà xưởng
  • Cho thuê xe cẩu, xe cẩu tải, xe nâng…